quét tăng cường trình điều khiển

Đôi khi, bạn có thể tình cờ gặp lỗi không tìm thấy trình điều khiển máy tính bảng Wacom trên Windows 10. Hoặc một số người dùng báo cáo rằng Wacom không được kết nối trên thiết bị vì máy tính bảng Wacom như trình điều khiển Wacom Intuo 3, 4 không được hệ thống nhận dạng, do đó máy tính bảng Wacom từ chối hoạt động trên Windows 10, 8, 7.

Với cách này, bạn cần phải cài đặt trình điều khiển máy tính bảng Wacom để khắc phục lỗi máy tính bảng Wacom. Bây giờ, trong bài đăng này, bạn có ba cách để cập nhật trình điều khiển Wacom Intuo, Intuo Pro. Tất nhiên, bất kỳ trình điều khiển Wacom nào khác như trình điều khiển Wacom Pen hoặc trình điều khiển máy tính bảng Wacom Pen cũng có thể được tải xuống bằng các phương pháp tương tự.

Làm thế nào để tải xuống trình điều khiển máy tính bảng Wacom?

Cho dù máy tính bảng Wacom của bạn là model nào, chẳng hạn như Wacom Bamboo, CTL, CTH, máy tính bảng Wacom CTH-480, bạn hoàn toàn có thể tìm và tải xuống trình điều khiển Wacom từ Trình quản lý thiết bị trong hệ thống hoặc trên trang web chính thức của Wacom . Ngược lại, nếu bạn không biết cách cài đặt trình điều khiển cho máy tính bảng Wacom, bạn có thể dựa vào công cụ trình điều khiển chuyên nghiệp để cập nhật trình điều khiển tự động. Điều đó sẽ giúp khắc phục sự cố trình điều khiển máy tính bảng Wacom không phản hồi.

Methods:

  1. Download Wacom Tablet Drivers Automatically
  2. Update Wacom Tablet Driver in Device Manager
  3. Download Wacom Tablet Drivers from Wacom Site

Phương pháp 1: Tự động tải xuống trình điều khiển máy tính bảng Wacom

Vì quá nhiều người dùng không tự tải được trình điều khiển máy tính bảng Wacom, bạn nên thử sử dụng Driver Booster để tìm và cài đặt trình điều khiển Wacom tự động cho bạn. Driver Booster là công cụ trình điều khiển hàng đầu và nó có thể phát hiện bất kỳ trình điều khiển lỗi thời, bị thiếu và bị hỏng nào. Dựa trên khả năng phát hiện chuyên nghiệp trong cơ sở dữ liệu lớn, Driver Booster sẽ cập nhật trình điều khiển máy tính bảng Wacom Pen. Ở một mức độ nào đó, trình điều khiển máy tính bảng Wacom không được tìm thấy sẽ được sửa.

1. Download, cài đặt và chạy Driver Booster.

2. Nhấp vào Scan. Sau đó, Driver Booster sẽ ngay lập tức tìm kiếm các trình điều khiển thiết bị có vấn đề trên PC của bạn.

3. Tìm hiểu Wacom Tablet driver va đanh Update để Driver Booster cập nhật trình điều khiển cho bạn.

Ở đây bạn có thể thấy Driver Booster đã đề xuất trình điều khiển Wacom CTH-470, CTH-480 hoặc trình điều khiển Wacom Intuos Pro.

Sau đó, Driver Booster cũng sẽ cài đặt trình điều khiển Wacom đã tải xuống cho PC của bạn. Thời điểm trình điều khiển được cài đặt, bạn có thể kết nối lại máy tính bảng Wacom với PC của mình, lần này bạn sẽ không được nhắc Wacom tablet driver not found or responding.

Phương pháp 2: Cập nhật trình điều khiển máy tính bảng Wacom trong Trình quản lý thiết bị

Một số người dùng Wacom sẽ thấy một hình tam giác bên cạnh trình điều khiển máy tính bảng Wacom trong Trình quản lý thiết bị, điều đó có nghĩa là có điều gì đó không ổn với trình điều khiển Wacom này. Trong điều kiện này, bạn có thể cập nhật trực tiếp trình điều khiển Wacom thông qua Trình quản lý thiết bị.

1. Mở Device Manager.

2. Tìm hiểu và nhấp chuột phải Wacom Tablet driver đến Update driver.

cập nhật driver

3. Sau đó Search automatically for updated driver software.

Nếu Trình quản lý Thiết bị có thể xác định vị trí trình điều khiển máy tính bảng Wacom mới nhất, nó sẽ cho bạn biết. Sau đó, bạn có thể cài đặt trình điều khiển Wacom trong đó. Với trình điều khiển máy tính bảng Wacom tương thích, bạn có thể nhận thấy rằng Wacom hoạt động tốt trên PC của bạn.

Phương pháp 3: Tải xuống Trình điều khiển máy tính bảng Wacom từ Trang web Wacom

Nếu bạn thành thạo trong việc giải quyết các sự cố máy tính, bạn cũng có thể tìm, tải xuống và cài đặt trình điều khiển cho Máy tính bảng Wacom Pen theo cách thủ công từ trang web chính thức của Wacom. Thông thường, nó sẽ phát hành các bản cập nhật trình điều khiển theo định kỳ để đảm bảo trình điều khiển chạy tốt với hệ thống.

1. Điều hướng đến Wacom official site.

2. Trên trang Wacom, trong hộp tìm kiếm, enter your Wacom tablet model và sau đó đánh Enter ví dụ, PTH-860P – Wacom Intuos Pro L. Paper. Tại đây bạn cũng có thể chọn Select danh mục máy tính bảng Wacom của bạn để tìm trình điều khiển.

tìm kiếm mẫu máy tính bảng wacom

3. Xác định vị trí Windows driver và sau đó đánh Download Windows Driver.

tải xuống trình điều khiển máy tính bảng wacom cho hệ thống windows

Bạn cũng có thể tải xuống trình điều khiển Mac cho Wacom Intuo Draw của mình hoặc bất kỳ máy tính bảng nào khác. Để biết thêm thông tin cụ thể về trình điều khiển mới phát hành này, bạn có thể xem trong Release notes.

4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt trình điều khiển máy tính bảng Wacom.

5. Sau khi cập nhật trình điều khiển máy tính bảng Wacom Pen, hãy kiểm tra xem trình điều khiển máy tính bảng Wacom không phản hồi đã bị xóa chưa.

Tóm lại, với sự trợ giúp của hướng dẫn này, bạn sẽ có thể có được những cách hữu ích nhất để tải xuống hoặc cập nhật trình điều khiển máy tính bảng Wacom cho Windows 10, 8, 7 hoặc Mac.